Tất cả những người đến từ châu Âu phải Tự cách ly trong 2 tuần ngay cả kết quả kiểm tra ‘ Âm tính ‘ … Nếu vi phạm tiền phạt lên đến 3 triệu won.

959

Tự cách ly trong 2 tuần ngay cả kết quả kiểm tra ‘ Âm tính ‘ … Nếu vi phạm tiền phạt lên đến 3 triệu won. (‘음성’ 나와도 2주 자가격리…위반하면 3백만 원 벌금)

Ngay cả những người cư trú ngắn hạn cũng cần phải quan sát các triệu chứng mỗi ngày … Hàn Quốc cho kiểm tra trung bình 1000 người một ngày. (단기 체류자도 매일 증상 관찰…하루 평균 1,000명 검사)

Nếu vi phạm quy định tự cách ly trong 2 tuần tiền phạt lên đến 3 triệu won. (2주 자가격리 의무 위반하면 최고 300만 원 벌금)

[앵커]

Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những người đến từ châu Âu đều sẽ được chuyển đến một cơ sở riêng để làm thủ tục nhập cảnh đặc biệt và trải qua xét nghiệm chẩn đoán corona19. (오늘부터 유럽에서 온 모든 입국자는 특별입국절차에 따라 별도 시설로 옮겨져 코로나19 진단검사를 받습니다.)

Ngay cả khi kết quả kiểm tra là ‘ Âm tính’ , vẫn phải bắt buộc tự cách ly trong 14 ngày, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền cao nhất là 3 triệu won. (검사 결과 ‘음성’이 나오더라도 14일의 자가격리를 해야 하는데 어기면 최고 3백만 원의 벌금이 부과됩니다.)

Phóng viên Kim Tae-min. (김태민 기자의 보도입니다.)

[기자] [Phóng viên]

Đây là trung tâm đào tạo của công ty SK Mo tại Incheon, và cũng là một cơ sở sinh hoạt cách ly tạm thời cho những người từ châu Âu về Hàn Quốc. (유럽발 입국자들의 임시 생활시설인 인천의 SK 무의 연수원입니다.)

Nếu được phân loại là người không có triệu chứng trong quá trình kiểm dịch khi nhập cảnh, thì sẽ được chuyển tới đây, là cơ sở sống tạm thời và nếu có các triệu chứng đáng ngờ như sốt hoặc ho, sẽ được phân loại là người có triệu chứng và được chuyển đến các cơ sở cách ly kiểm dịch. (입국 검역에서 증상이 없다고 분류되면 이런 임시 생활시설로, 발열이나 기침 등 의심증상이 있으면 유증상자로 분류돼 검역소 격리시설로 옮겨집니다.)

Cả công dân Hàn Quốc và người nước ngoài đều không có ngoại lệ, nếu đến từ Châu Âu sẽ trải qua một cuộc kiểm tra chẩn đoán Corona 19 tại cơ sở kiểm dịch và phải chờ đợi trong một ngày để có kết quả. (내외국인 모두 예외 없이 해당 시설에서 각각 진단 검사를 받고 하루 정도 결과를 기다리게 됩니다.)

Điều này là để ngăn chặn sự lây lan của virus trong số những người nhập cảnh có thể có virus tiềm ẩn. (혹시나 있을 입국자 사이의 바이러스 전파를 막기 위한 조치입니다.)

Tùy theo kết quả xét nghiệm khi chẩn đoán được đưa ra, việc được đưa đến bệnh viện hoặc trung tâm sinh hoạt cách ly sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. (검사 결과, 확진 판정이 나오면 중증도에 따라 병원이나 생활치료센터에서 치료를 받습니다.)

Ngay cả khi kết quả là âm tính, cả người Hàn Quốc hay người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc đều phải vào kiểm dịch cách ly trong 2 tuần và thông báo triệu chứng hai lần một ngày thông qua ứng dụng. (음성이 나와도 내국인과 국내에 거주지가 있는 장기 체류 외국인은 2주 동안은 자가격리에 들어가 앱을 통해 하루 2번씩 증상 유무를 알려야 합니다.)

Những người đến và chỉ cư trú ở Hàn Quốc trong thời gian ngắn cũng được các quan chức y tế theo dõi qua điện thoại mỗi ngày. (단기 체류 목적으로 온 사람도 보건 당국이 매일 전화로 증상을 관찰합니다.)

Hiện tại, chính phủ sẽ cách ly trung bình 1.000 người mỗi ngày để kiểm tra corona19. (정부는 당분간 매일 하루 평균 천 명을 시설 격리해 코로나19 감염 여부를 검사할 방침입니다.)

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng cho biết mọi chuẩn bị đã sẵn sàng bao gồm như cung cấp bảy cơ sở sống tạm thời với mỗi cơ sở hơn 1.000 phòng và vận hành phòng xét nghiệm Corona 19 trong 24/24 giờ để kiểm tra nhanh chóng. (또 1,000실 이상의 임시 생활시설 7곳을 마련하고 신속한 검사를 위해 실험실을 24시간 운영하는 등 만반의 준비를 마쳤다고 밝혔습니다.)

[Park Neung-Hoo / Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc: Nhìn vào số lượng và xu hướng người đến từ châu Âu, Chủ nhật là ngày thường xuyên nhất. Tôi muốn nói rằng chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể kiểm tra thật nhanh chóng những người nhập cảnh ngay từ ban đầu.] ([박능후 / 보건복지부 장관 : 유럽에서 들어오는 입국자들의 수와 추이를 보면 일요일이 가장 많은 날입니다. 처음에 많이 오는 입국자들을 무난하게 처리할 수 있도록 현장에서 열심히 준비하고 있다는 말씀드리겠습니다.])

YTN 김태민[tmkim@ytn.co.kr]입니다.