Thành phố Seoul công khai chênh lệch tiền lương theo giới

65

Từ ngày 9/12, thành phố Seoul bắt đầu áp dụng “Chế độ công khai tiền lương vì bình đẳng giới“. Theo đó, người dân có thể truy cập vào trang chủ của thành phố để kiểm tra chênh lệch tiền lương giữa nhân viên nam và nữ, chênh lệch theo cấp bậc, ngành nghề, và số năm làm việc tại 22 cơ quan do thành phố quản lý.

Chế độ này quy định về nghĩa vụ công khai minh bạch các thông tin liên quan tới lao động như tiền lương, thời gian làm việc, theo giới và hình thức lao động, nhằm giải tỏa chênh lệch tiền lương bất hợp lý giữa nam và nữ. Các nước như Thụy Sĩ, Anh, Đức hiện cũng đang thực hiện chế độ tương tự.

Theo số liệu công khai, chênh lệch mức lương theo giới tại Viện nghiên cứu Seoul là 46,4%, cao nhất trong 22 cơ quan; của Cơ quan doanh nghiệp Seoul là 37,4%; Công ty năng lượng Seoul là 41%. Trước đó, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố chênh lệch lương bình quân theo giới của Hàn Quốc là 34,6%.

Chênh lệch tiền lương theo giới là tỷ lệ giữa mức lương của nam giới và nữ giới. Nếu tỷ lệ này là 30% nghĩa là mức lương của nam giới là 1 triệu won thì nữ giới chỉ được 700.000 won. Nếu tỷ lệ này là -30% nghĩa là mức lương của nam giới là 1 triệu won thì lương của nữ giới là 1.300.000 won.

Chính quyền thành phố Seoul giải thích Viện nghiên cứu Seoul và Cơ quan doanh nghiệp Seoul đã tiến hành chuyển đổi mạnh lao động hợp đồng ngắn hạn sang nhân viên chính thức trong hai năm trở lại đây. Trong những đối tượng được chuyển đổi, nữ giới chiếm tỷ lệ cao, lại chủ yếu làm những công việc yêu cầu thấp, mức lương thấp, dẫn tới khoảng cách chênh lệch lương lớn. Đối với Công ty năng lượng Seoul, thời gian làm việc của nam giới dài hơn nữ giới, nam giới đảm nhận các công việc theo ca kíp, dẫn đến chênh lệch tiền lương lớn.

Ngược lại, tại Quỹ Phụ nữ và gia đình Seoul (-31,6%) và Quỹ học bổng Seoul, nữ giới lại có mức lương cao hơn nam giới, do có nhiều nữ giới đảm nhận các chức vụ cao.

Chính quyền thành phố nhấn mạnh chênh lệch tiền lương theo giới là do quan niệm cổ hủ từ thời phụ nữ chỉ có vị trí thấp trong xã hội. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tích cực thực thi nhiều biện pháp khác để thay đổi hẳn những quan niệm này cũng như mức lương tiêu chuẩn cho nữ giới.

Nguồn: Tại Đây