Thêm 4 người được gỡ bỏ cách ly … Hàn Quốc đã có tất cả 16 người khỏi Coronavirus hoàn toàn .

90

Thêm 4 người được miễn không cần cách ly … Hàn Quốc đã có tất cả 16 người khỏi Coronavirus hoàn toàn .(격리 해제 4명 추가…모두 16명 완치)

Tại Hàn Quốc, trong khi liên tục có những người bị nhiễm corona mới xuất hiện, ở một chiều hướng ngược lại số người bị nhiễm được điều trị khỏi hoàn toàn cũng đang tăng lên. (이렇게 추가 확진자가 계속 나오는 와중에, 한편에선 완치 판정을 받는 환자들도 늘고 있습니다.)

Hôm nay , trong số những người bị nhiễm ‘Corona 19’ tại Hàn Quốc, đã có thêm 4 người không cần phải cách ly nữa. (오늘(19일) ‘코로나19’ 확진자 가운데 4명이 격리가 풀렸습니다.)

Cho đến nay đã có 16 người đã được xuất viện . (지금까지 퇴원한 환자, 모두 16명입니다.)

Phóng viên Kim Min-hyuk. (이어서 김민혁 기자입니다.)

[리포트]

Đã có thêm những người không cần phải cách ly nữa, đó là người bị nhiễm thứ sáu và thứ mười, và mười sáu và mười tám. (추가로 격리해제된 환자는 6번째와 10번째, 그리고 16번째와 18번째 환자 등 모두 4명입니다.)

 Người bị nhiễm thứ sáu bị nhiễm Coronavirus sau khi ăn với người thứ ba tại một nhà hàng ở Gangnam, Seoul vào tháng trước. ( 6번째 환자는 지난달 서울 강남의 한 식당에서 3번째 확진자와 식사를 한 뒤 감염됐습니다.)

Người bị nhiễm thứ mười là vợ của người bị nhiễm thứ sáu, trường hợp nhiễm lây qua 3 người đầu tiên ở Hàn Quốc. Người bị nhiễm thứ 16 bị nhiễm Coronavirus sau khi đi du lịch Thái Lan và con gái của anh ta là người bị nhiễm thứ 18. ( 10번째 환자는 6번째 환자의 아내로 국내 최초 3차 감염 사례였고. 16번째 환자는 태국여행을 다녀온 뒤 감염됐는데 이 확진자의 딸이 18번째 환자로 확인됐습니다.)

Tất cả bốn người này đều đã dần dần cải thiện được các triệu chứng sau khi được điều trị tại bệnh viện, cuối cùng, họ đã có kết quả âm tính với Corona sau khi được kiểm tra virus bằng hai lần xét nghiệm. (이들 4명은 모두 병원치료 뒤 증상이 차츰 호전됐고, 이후 두 차례 실시한 검사에서 바이러스 음성 판정을 받았습니다.)

Họ đã được giải bỏ cách ly và xuất viện. ( 격리해제 뒤 이들은 모두 병원에서 퇴원했습니다.)

Cho đến nay, người bị nhiễm Coronavirus được tháo bỏ cách ly sau khi được điều trị tại Hàn Quốc là tất cả 16 người. (현재까지 확진자 가운데, 치료를 받은 뒤 격리가 해제된 사람은 모두 16명입니다.)

Chiếm 31,4% của tất cả những người bị nhiễm được xác nhận. (전체 확진자 중 31.4%에 해당합니다.)

Ngày 16 người này được xuất viện , bắt đầu từ ngày 20 của tháng trước đến ngày 10 của tháng này, trong đó, người bị nhiễm thứ 17 và 28 được xuất viện chỉ sau 1 tuần điều trị. (퇴원환자 16명의 확진일자는 지난달 20일부터 이달 10일까지, 17번째, 28번째 환자는 확진 뒤 일주일 뒤 퇴원했습니다.)

Eun-Kyung Chung / Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch Corona: “Xét về đặc điểm lâm sàng và dịch tễ của những người bị nhiễm được xác nhận, tỷ qua đời trên người bị nhiễm là tương đối cao so với dịch SARS hoặc MERS cho đến nay .” ( [정은경/중앙방역대책본부장/질병관리본부장 : “확진환자의 임상적·역학적 특성을 고려해 볼 때 현재까지는 사스나 메르스에 비해서는 전염력이 높지만 치명률은 상대적으로 낮은 것으로(확인되고 있습니다).”])

Các quan chức Trung Quốc ước tính tỷ lệ qua đời của người bị nhiễm trong khu vực là khoảng 0.2~0.4% , ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc, nơi bắt nguồn dịch này. (중국 당국은 질병의 발원지인 후베이성을 제외한 지역의 치명률은 0.2~0.4% 정도로 보고 있습니다.)

  Hãy cảnh giác và không nên lo lắng quá mức, quan trọng nhất là tìm và cách ly người bị nhiễm nhanh chóng để điều trị. ( 지나친 불안은 경계하되, 무엇보다 중요한 건 환자를 신속히 발견하고 격리해 치료받도록 하는겁니다.)

[Giáo sư Y học truyền nhiễm, Choi An-seok / Bệnh viện Ansan : “Về mặt công dân nói chung, điều quan trọng hơn là phải có một mức độ nhận thức bảo vệ sức khỏe và vệ sinh cá nhân hơn là sợ hãi và lo lắng quá mức. Luôn để mức độ cảnh giác của mình ở mức cao (có thể cần thiết).] ([최원석/고대안산병원 감염내과 교수 : “일반 시민의 측면에서는 지나친 공포와 걱정을 갖는 것보다는 적절한 개인보호, 위생을 지킬 수 있는 수준의 인식을 갖는게 중요할 것 같고요. 그렇지만 방역당국 측면에서 보다 한 단계 높은 수준의 주의를 갖는게 (필요할 것 같습니다).”])

  Các cơ quan y tế đã nhiều lần nhấn mạnh, phải hạn chế các chuyến đi đến các cơ sở y tế không cần thiết và thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang và tuân thủ đúng mực khi ho . (보건 당국은 불필요한 의료기관 방문은 자제하고, 손씻기와 마스크 착용, 기침예절 준수를 지켜달라고 거듭 강조했습니다.)