Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hiểm Y Tế Cho Bố/ Mẹ Thăm Thân (Hàn – Việt)

89

Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hiểm Y Tế Cho Bố/ Mẹ Thăm Thân (Hàn – Việt)

Vấn đề khám chữa bệnh cho cha mẹ là nghĩ vụ của người làm con, có rất nhiều bạn chưa đăng ký bảo hiểm cho cha mẹ, phần lớn là do chưa biết, hoặc muốn làm nhưng thục tục gặp nhiều khó khăn.

Muốn đăng ký bảo hiểm y tế cho bố/ mẹ thăm thân có được hay không và phí bảo hiểm như thế nào?

– có thể đăng ký bảo hiểm y tế cho bố/ mẹ thăm thân, chi phí bảo hiểm sẽ tăng lên một ít so với phí bảo hiểm y tế mà gia đình đang đóng (nhưng không đáng kể).

* Lưu ý: sau khi gia hạn chứng minh nước ngoài mới có thể đăng ký.

Sau đây là các bước chuẩn bị để đăng ký bảo hiểm y tế cho bố/ mẹ thăm thân.

Các giấy tờ cần thiết để đăng ký bảo hiểm sức khoẻ Jae-in / Jangmo [Bảo hiểm Y tế Quốc gia]

1: DỊCH sang tiếng Hàn ∙ CÔNG CHỨNG GIẤY KHAI SINH VIỆT NAM  của con gái.

⇨ Giấy khai sinh của trẻ Việt Nam nam tính và hát tiếng Hàn, có

2: Tiếng hát sang tiếng Hàn ∙ TIẾNG HẠNH

⇨ Thông báo về tiếng Việt và gia đình Việt Nam, có thế]

3: Khi đi mang theo theo minh minh nước và trẻ.

– Giấy chứng nhận quan hệ gia đình của họ.

⇨ chỉ có hai người, quan hệ tình dục

– Đăng ký chỉ trong công ty bảo mật

⇨ Đăng ký trong tổng công ty bảo mật Yiên Quốc gia.

– Bố / mẹ không có gì khác nhau (bạn có thể gặp phải).

– Phần mềm và phần mềm, phần mềm, phần mềm và phần mềm

– Quảng Đông ⋅ công giáo

Liên liên kết với nhau: 010.3107.3712

☆, cốt, tính, [khai sinh, hấp dẫn

☆ Tư Luật Luật:

– Văn phòng luật sư tư vấn luật Hàn – Việt Thông dịch viên: Bảo Nguyên 010.3107.3712

  • ly hôn một cách hôn, hôn tra ly hôn, hôn, ly hôn, hôn
  • kết hôn Hàn – Việt.
  • hạ gục visa E7 bảo vệ người thân.
  • bộ quần áo của bạn
  • Nhắn Tin Trực Tiếp  Tại Đây

Tư duy nhất của Hàn Quốc và Hàn Quốc.

Nhắn Tin Trực Tiếp  Tại Đây

– Đào thị Thái: 010,6860,3833