Tin giả đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Hàn Quốc

212

Có những bức ảnh và bài viết đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Hàn Quốc gần đây. (최근 SNS에서 급속하게 확산되고 있는 사진과 글이 있다.)

Đó là nội dung và bức ảnh mà một người được cho là một người đàn ông Trung Quốc bất ngờ gục xuống trong một ga tàu điện ngầm tại Hàn Quốc. (바로 중국인으로 추정되는 사람이 국내 지하철 역사에서 갑자기 쓰러졌다는 내용과 사진이 그것이다.)

Vào ngày 29 tháng trước, một cộng đồng trực tuyến, được cho là một quán cà phê Naver, đã có một bài đăng và một bức ảnh có tiêu đề: ”Vừa xong có một người Trung Quốc bị ngất ở ga tàu điện ngầm” (지난 29일 한 네이버 카페로 추정되는 온라인 커뮤니티에는 ‘방금 건대에서 중국인 쓰러졌어요’란 제목과 사진 한 장이 올라왔다.)

Tác giả đăng bức ảnh của một người đàn ông vừa ra khỏi cửa ra tàu điện ngầm thì bị ngất và ngã xuống. (게시자는 지하철 역사의 출구 방면에서 정신을 잃고 쓰러져 있는 남성 사진 한 장을 게재했다.)

Tôi vừa đi chơi với bạn bè và tôi đã thấy một người gục xuống trên đường về nhà. Nghe bảo thì hình như đó là một người đàn ông Trung Quốc. Những người sống ở khu vực Konte nên cẩn thận” (이어 “친구들이랑 놀러 갔다가 집 가는 길에 어떤 사람이 쓰러져 있어서 봤더니 중국인이더라”라며 “숨 참고 집까지 뛰어왔다. 건대 사는 분들은 조심하라”는 글을 남겼다.)

Trong những năm gần đây, những bài đăng như vậy đã gây ra một làn sóng hình ảnh và hình ảnh từ Trung Quốc, được xác nhận bởi bệnh viêm phổi Vũ Hán (Swine Coronavirus), đứng thẳng và sau đó được gã xuống đất. (최근 ‘우한 폐렴'(신종코로나바이러스) 확진자들이 멀쩡히 서 있다가 땅으로 고꾸라지는 중국발 영상과 사진이 퍼지며 폐렴에 대한 공포가 확산되고 있는 상황에서 이 같은 게시글은 파장을 불러일으켰다.)