Tỉnh ChungNam, hỗ trợ tối đa 3 triệu won cho các được xác nhận là từng có người nhiễm virus Corona lui tới.

57

Tỉnh ChungNam, hỗ trợ tối đa 3 triệu won cho các được xác nhận là từng có người nhiễm virus Corona lui tới. (충남도, 코로나19 확진자 다녀간 점포에 최대 300만원 지원)

Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa (do ảnh hưởng gián tiếp) tối đa chi viện 1 triệu won…Cần tài liệu chứng minh việc doanh số thụt giảm hay tạm ngừng kinh doanh. (휴업 업체는 최대 100만원 … 매출감소·휴업증빙 자료 필요)

Vào ngày 18, tỉnh Chungnam cho biết họ sẽ hỗ trợ tối đa 3 triệu won cho các cửa hàng từng có bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm virus coronavirus mới (corona 19) lui tới. (충남도는 18일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 다녀간 점포에 최대 300만원의 보조금을 지원한다고 밝혔다.)

Tổng cộng có 1.176 cửa hàng thương mại dịch vụ nhỏ bị thiệt hại bởi Corona 19 trong tổng số 15 tỉnh và thành phố. (도내 15개 시군의 코로나19 피해 소상공인 가게는 모두 1천176곳으로 집계됐다.)

Trong số đó, 472 cửa hàng đóng cửa do có người được xác nhận nhiễm corona đã đến đó và 704 cửa hàng đã đóng cửa do ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. (이 가운데 472곳에 확진자가 다녀갔고, 직간접적인 영향으로 704개 점포가 휴업을 했던 것으로 조사됐다.)

Các cửa hàng trực tiếp có người nhiễm bệnh đến sẽ được hỗ trợ tối đa 3 triệu won và những cửa hàng phải đóng cửa do ảnh hưởng gián tiếp sẽ được hỗ trợ tối đa 1 triệu won để tái mở cửa kinh doanh. (도는 확진자가 다녀간 점포에 최대 300만원, 휴업한 곳은 최대 100만원의 영업 재개 보조금을 지원한다.)

Những nơi mà chủ cửa hàng bị nhiễm virus Corona và không thể kinh doanh cũng được bao gồm trong đối tượng được hỗ trợ. (가게 주인이 코로나19에 감염돼 영업하지 못한 곳도 지원 대상에 포함된다.)

Bạn có thể đăng ký trợ cấp cho mỗi thành phố mà bạn đang hoạt động kinh doanh kèm với các tài liệu chứng minh doanh số giảm hoặc tạm ngừng kinh doanh. (매출 감소·휴업 증빙 자료 등을 갖고 각 시군에 보조금을 신청하면 된다.)

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kinh doanh thương mại dịch vụ vừa và nhỏ của 15 thành phố. (자세한 내용은 15개 시군 소상공인 지원 부서로 문의하면 된다.)

youngs@yna.co.kr