Trên bãi tắm biển cũng phải đeo khẩu trang … Nằm phơi nắng cũng phải cách nhau 2m

99

Chính phủ Hàn Quốc tiến hành kiểm tra Corona ở khu đô thị và các bãi tắm biển chuẩn bị mở cửa (정부, 수도권 점검 해수욕장 개장 대비 점검)

Ở các khu vực đô thị như tỉnh Gyeonggi và thành phố Inchoen đã phát hiện ra 31 người nhiễm mới. (이 가운데 31명은 인천과 경기 등 수도권에서 발생했습니다. )

Do vậy, số người nhiễm bệnh trong nước đã tăng lên 11,503 người. (이로써 국내 누적 확진자 수는 11,503명이 됐습니다.)

Cơ quan kiểm dịch Hàn Quốc đã mở một cuộc họp vào ngày mùng 1 và đã tiến hành kiểm tra tình trạng nhiễm bệnh Corona ở khu vực thủ đô . (방역당국은 1일 회의를 열고 수도권 확진 상황을 점검했습니다.)

Từ ngày mùng 1 các bãi tắm biển lần lượt mở cửa trên toàn quốc như bãi tắm biển heaundea và song Jong ở Busan và chính phủ đã phân phối hoạt động cho 267 bãi tắm biển trên toàn quốc. (1일부터 부산 해운대·송정 해수욕장을 시작으로 전국 해수욕장이 순차적으로 문을 여는 가운데 정부가 전국 267개 해수욕장에 대한 운영지침을 배포했습니다.)

Thiết bị che chắn ánh sáng mặt trời trên những bãi cát trắng phải cách nhau 2m và phải đeo khẩu trang liên tục trên bãi biển trừ khi chơi đùa dưới nước. (백사장의 햇빛 가림 시설은 2m 간격을 유지해야 하고, 물놀이를 할 때를 제외하고는 마스크를 착용해야 합니다.)

Chính phủ xây dựng kế hoạch để đưa vào thực hiện dãn cách trong sinh hoạt hằng ngày kể cả thời điểm sử dụng bãi tắm biển, các trạm y tế sẽ đảm nhận vai trò giáo dục về cách phòng chống Corona 19 với đối tượng là những người hành nghề trên bãi biển (정부는 해수욕장 이용 시에도 생활 속 거리 두기를 실천할 수 있도록 할계획이며, 관할 보건소 주관하에 해수욕장 종사자 대상 코로나19 감염 예방교육을 실시합니다.)

Ngoài ra, chính phủ còn lên kế hoạch hướng dẫn sử dụng bãi tắm biển, khuyến cáo người dân nên sử dụng bãi tắm biển nhỏ và trung bình hơn là việc sử dụng bãi tắm biển lớn. (이밖에 이용객 분산을 위해 대형 해수욕장 보다는 중·소형 해수욕장 이용을 권고하고 이용할 수 있는 해수욕장에 대해 안내할 계획입니다.)

Đặc biệt hạn chế đoàn thể, tôn giáo,trường học, doanh nghiệp sử dụng bãi tắm biển, và phải thực hiện dãn cách trong cuộc sống sinh hoạt từ khu vực chơi đùa dưới nước và bãi cát trắng, khuyến khích hộ gia đình. 특히 해수욕장 이용 시 기업, 학교, 종교단체, 지역 동호회 등 단체방문을 자제하고, 가족 단위 이용을 권장하며 백사장과 물놀이 구역 등에서 생활 속 거리 두기 지침을 실천해야 합니다.

Ngoài ra cũng có kết quả kiểm tra 16000 doanh nghiệp như những doanh nghiệp tổ chức đám cưới và các quán ăn trên toàn quốc (이 밖에 전국 음식점과 결혼식장 등 만6천여개 업소에 대한 점검 결과도 나왔습니다.)

Kết quả điều tra đã phát hiện ra 136 trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh như không kiểm tra thân nhiệt và không đeo khẩu trang và đã thực thi phạt hành chính đới với doanh nghiệp nói trên. (점검 결과 마스크 미착용, 발열체크 미흡 등 방역수칙을 위반한 136건을 적발했고, 해당업소에 대해선 행정지도를 실시했습니다.)

Đặc biệt ở tỉnh Chollanam đã kiểm tra 88 nơi như cơ sở vật chất tôn giáo, nơi tổ chức tiệc cưới và phạt hành chình do có 5 trường hợp đã không khai báo sức khỏe khi ra vào cửa. (특히 전라남도는 결혼식장·종교시설 등 88곳을 점검해 출입명부 작성 미흡 등 5건에 대하여 행정지도했습니다.)

Tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ y tế và phúc lợi, Park Neung Hoo Người đứng đầu trụ sở Ứng an toàn tai nạn Trung Ương cho biết số lượng người nhiễm bệnh đã có xu thế giảm từ sau ngày 28 tháng trước nhưng đó vẫn chưa phải là tình hình mà chúng ta nên an tâm và phải đẩy mạnh công tác phòng chống để ngăn chặn sự lan rộng thêm của dịch bệnh trong hai tuần tới mới là điều quan trọng .(회의에서 보건복지부 장관인 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장은 지난달 28일 이후 확진 확자 수가 감수하는 추세지만 안심할 수 있는 상황은 아니하며 추가 확산을 막기 위해선 앞으로 2주간이 중요하다고 강조했습니다.)