” Trình độ làm việc của anh chỉ như trình độ của sinh viên ” … Áp lực làm việc công sở tại Hàn Quốc

162

” Trình độ làm việc của anh chỉ như trình độ của sinh viên ” … Nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc ngã bệnh vì những lời Lăng mạ · Cợt nhả của cấp trên. (“네 업무 수준은 대학생 수준”…모욕·조롱에 병드는 직장인들)

“Sếp coi thường ‘Trình độ làm việc của mày là trình độ của sinh viên’ và bắt phải đọc to những lỗi của mình trước mặt những người trong nhóm.” (Công nhân A) (“상사가 ‘너의 업무 수준은 대학생 수준’이라고 비하하고 팀원들 앞에서 수행하지 못한 업무를 크게 읽어보라고 지시했어요.” (직장인 A씨))

(Anh B nhân viên văn phòng )Mỗi khi nói về sai lầm của tôi sếp tôi hét ” Tao sai việc cái đứa học sinh cấp 3 đang đi qua đường nó còn làm tốt hơn sai việc mày ” rồi bỏ đi. Giống như không muốn cho tôi làm việc. (“제가 잘못한 것에 대해 ‘지나가는 고등학생 데려다 일 시키는 게 낫겠다”라고 소리를 지르며 자리를 뜨셨습니다. 저한테 일 주지 말라고도 하시더라고요.” (직장인 B씨))

(Cô nhân viên văn phòng C )”Sếp gọi tôi nói, ‘Năng lực làm việc của cô chỉ bằng 0’ và ngay cả khi cô ở trong phòng ban cũng chẳng giúp ích được ai ra ngoài cũng chẳng giúp được ai có lẽ cô đừng làm nữa là tốt nhất. Với năng lực của cô thì chắc muốn kiếm kế sinh nhai chỉ có đi lấy chồng là tốt nhất. (“저를 불러서 ‘너는 업무능력이 빵점’이라면서 부서 내에 있어도 도움이 안 되고 나가도 도움이 안 되는데 차라리 나가는 게 낫겠다고 했어요. 그러면서 능력 없는 네가 살 길은 시집가는 게 제일 빠른 길 아니겠냐고 했습니다.” (직장인 C씨))

Tổ chức đoàn thể nhân dân ‘Bảo vệ lộng quyền nơi công sở’ chỉ ra rằng sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động sửa đổi, cấm quấy rối nơi làm việc, vào tháng 7 năm ngoái, nhưng nhiều công nhân Hàn Quốc vẫn phải chịu đựng sự lăng mạ và khinh miệt. (시민단체 ‘직장갑질119’는 지난해 7월 직장 내 괴롭힘을 금지하는 개정 근로기준법이 시행된 지 6개월이 돼가지만, 여전히 많은 직장인이 모욕과 멸시에 고통받고 있다고 지적했다.)

Theo kết quả kiểm tra 226 báo cáo email trong vòng một tháng, đã xác nhận 127 trường hợp nhân viên văn phòng mắc bệnh tại nơi làm việc vào tháng 12 năm ngoái, 27 trường hợp (11,9%) liên quan đến vấn đề những lời lăng mạ. (직장갑질 119가 지난해 12월 한 달 동안 받은 신원이 확인된 이메일 제보 226건을 확인한 결과 27건(11.9%)이 모욕과 관련한 제보였다.)

Những người cung cấp thông tin chia sẻ về những gì họ bị quấy rối nơi công sở tại Hàn Quốc: “Sếp nếu bóc lột được họ sẽ bóc lột nhân viên.” họ nói, “Sếp là bạn của anh sao. Đợi đi, Tôi sẽ cho anh thấy địa ngục là gì.” ” Những gì mà anh chưa bao giờ tưởng tượng” , “Anh là người bị tẩy chay sao, không ai dạy dỗ anh à?.” Và dù họ nói gì cũng chỉ giống như đang biện minh .(제보자들은 “상사가 까라면 까야지. 상사가 네 친구냐”, “기대해. 지옥이 뭔지 보여줄 테니까”, 이런 건 상상도 못했어”, “너 왕따야? 왜 아무도 안 가르쳐주냐”, “○○님은 무슨 말을 해도 변명처럼 들리네요” 등의 말을 들었다며 괴로움을 호소했다.)

Nơi làm việc 119 nói: “Những lời lăng mạ, chế giễu, khinh miệt, coi thường đang đào sâu vào trái tim của nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc và nó giống như đổ nước lạnh vào niềm đam mê và nhiệt huyết của những người trẻ tuổi.” (직장갑질 119는 “모욕과 조롱, 멸시, 무시, 비아냥의 단어들이 회사원들의 심장을 후벼 파고 청년들의 열정에 찬물을 끼얹는다”며 “모욕적인 비난을 받은 직장인들은 극심한 우울증, 불면증, 불안장애, 공황장애를 겪고 있다”고 지적했다.)

Xúc phạm không chỉ bị buộc tội hình sự, mà còn được định nghĩa là ‘bắt nạt’ trong menu phòng chống quấy rối nơi làm việc do Bộ Lao động Hàn Quốc ban hành, và nhấn mạnh cần thiết phải tạo ra nơi làm việc tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. (이어 모욕은 형사 고소의 대상일 뿐 아니라 고용노동부가 발행한 직장 내 괴롭힘 예방 매뉴얼에서도 ‘괴롭힘’으로 규정돼 있다면서 서로를 존중하고 배려하는 일터를 만들어야 한다고 강조했다.)

moment@yna.co.kr