Từ ngày hôm nay, nếu không dùng ‘mã QR’, sẽ bị hạn chế ra vào các câu lạc bộ và quán karaoke

145

Từ này hôm nay, nếu không dùng ‘mã QR’, sẽ bị hạn chế ra vào các câu lạc bộ và quán karaoke .( 내일부터 ‘QR코드’ 안찍으면 노래방-클럽 출입 제한)

Từ hôm nay ( ngày 10), để vào các cơ sở có nguy cơ cao lây lan các bệnh truyền nhiễm như club và quán karaoke, phải tích “mã QR” chứa đầy đủ thông tin cá nhân. (내일(10일)부터 노래연습장과 클럽 등 감염병 전파 고위험시설에 출입하려면, 개인 신상 정보가 담긴 ‘QR코드’를 반드시 찍어야 합니다.)

Uỷ ban ứng phó an toàn tai nạn trung ương tuyên bố sé áp dụng hệ thống ra vào điện tử dựa trên mã QR ở các cơ sở có rủi ro cao, hệ thống sẽ được triển khai từ ngày mai và được vận hành dùng thử một tuần. (중앙재난안전대책본부는 고위험시설에 적용하는 QR코드 기반 전자출입명부 시스템을 일주일간 시범 운영 기간을 거쳐 내일부터 시행한다고 밝혔습니다.)

Danh sách ra vào điện tử với mã QR nhằm ngăn chặn sự lây lan virus corona19, đã được cơ quan kiểm dịch chấp nhận như một giải pháp cho những khó khăn trong điều tra dịch tễ học vì một danh sách giả của những người có mặt tại cụm lây nhiễm liên quan đến Club Itaewon xảy ra vào đầu tháng trước. (QR코드 전자출입명부는 코로나19 감염 확산 방지를 위한 것으로, 지난달 초 이태원 클럽 관련 집단감염 발생 당시 허위로 작성된 출입자 명부 때문에 역학조사에 어려움을 겪자 방역 당국이 대안으로 도입한 조치입니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23