Vào ngày hôm nay trên cả nước Hàn Quốc chủ yếu là nhiều mây và sẽ có các cơn mưa mùa đông vào ban đêm.

154

Vào ngày hôm nay là ngày nghỉ, trên cả nước Hàn Quốc chủ yếu là nhiều mây và sẽ có các cơn mưa mùa đông vào ban đêm. (휴일인 오늘, 전국이 대체로 흐리고 밤에는 대부분 지방에 겨울비가 오겠습니다.)

Sau cơn mưa tạnh, cái lạnh sẽ lại tìm đến. (비가 그친 뒤에는 강추위가 찾아올 전망입니다.)

Cùng kết nối với phóng viên Hongna để biết thêm chi tiết về tình hình thời tiết! (자세한 날씨, 중계차 연결해 알아봅니다. 홍나실 캐스터!)

Có phải hôm nay bầu trời của thành phố Seoul khá u ám phải không ạ? (서울은 하늘빛이 잔뜩 흐리군요?)

[캐스터]

Hiện nay ở Seoul, bầu trời đang u ám như sắp có cơn mưa. (서울은 금방이라도 비가 내릴 것처럼 하늘빛이 흐린 상태입니다.)

Hôm nay, từ ban đêm trời sẽ mưa trên cả nước Hàn Quốc . (오늘은 전국이 흐린 가운데 밤부터 전국에 겨울비가 내리겠는데요.)

Sau khi mưa tạnh, dự kiến ​​một đợt không khí lạnh tràn vào từ phía bắc và sẽ đến vào ngày mai . (비가 그친 후 내일 낮부터 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 강력한 세밑 한파가 찾아올 것으로 전망됩니다.)

Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe của bạn thật tốt để bạn không bị cảm lạnh. (감기 걸리지 않도록 건강 관리에 신경 쓰시기 바랍니다.)

Khi nhìn vào video radar hiện tại, trời đang mưa trên bờ biển đảo Jeju và Jeonnam do những đám mây mưa đến từ biển phía tây. (현재 레이더 영상 보면, 서해 상에서 유입되는 비구름의 영향으로 제주도와 전남 해안에 비가 내리고 있습니다.)

Vào ban ngày, mưa sẽ mở rộng đến phía nam của Honam, Yeongnam và Nam Chungcheong. (낮 동안 호남과 영남 서부, 충청 남부까지 비가 확대하겠고요.)

Trời mưa ở hầu hết các vùng của đất nước vào ban đêm, và hầu hết sẽ dừng lại vào ngày mai. (밤에는 전국 대부분 지역에 비가 내리다, 내일 낮에 대부분 그치겠습니다.)

Trời sẽ mưa rất nhiều lên tới 60mm trên đảo Jeju. (제주도에는 최고 60mm의 많은 비가 내리겠습니다.)

Lượng mưa trên bờ biển phía nam của Honam và Gyeongnam sẽ là 5 ~ 30 mm và mưa sẽ khoảng 5 mm ở Seoul, Tỉnh Gyeonggi là Tỉnh Gangwon. (호남과 경남 남해안은 5~30mm, 서울, 경기와 강원도에는 5mm 안팎의 비가 오겠습니다.)

Nhiệt độ hôm nay sẽ thấp hơn 2 ~ 3 độ so với ngày hôm qua, bao gồm Seoul, Daejeon, Daegu 5 độ và Gwangju 7 độ. (오늘 낮 기온은 서울과 대전, 대구 5도, 광주 7도 등으로 어제보다 2~3도가량 낮겠습니다.)

Thời tiết sẽ tiếp tục vượt quá nhiệt độ trung bình vào ngày mai, nhưng nhiệt độ buổi sáng của Seoul vào thứ ba, ngày cuối cùng của năm nay, sẽ giảm xuống âm 10 độ. (내일까지 예년 기온을 웃도는 날씨가 이어지겠지만, 올해 마지막 날인 화요일 서울 아침 기온이 영하 10도까지 떨어지겠고요.)

Vào ngày đầu tiên của năm mới, cái lạnh sẽ tiếp tục. (새해 첫날에도 강추위가 이어질 것으로 보입니다.)

May mắn thay, bầu trời chủ yếu là có nắng. (다행히 하늘은 대체로 맑아서요.)

Cảnh mặt trời lặn cuối cùng của năm cũ và cảnh mặt trời mọc đầu tiên của năm mới có thể được nhìn thấy rõ ràng ở hầu hết các vùng của đất nước. (올해 마지막 해넘이와 새해 첫 해돋이는 전국 대부분 지방에서 비교적 선명하게 볼 수 있겠습니다.)

Bụi siêu vi sẽ dày đặc cho đến trước khi trời mưa vào hôm nay. (오늘 비가 내리기 전까지 미세먼지가 말썽인 곳이 있습니다.)

Chất lượng không khí trên bầu khí quyển ở Gyeonggi, Yeongseo, Sejong, Chungbuk và Daegu được đánh giá sẽ khá âm u . (경기와 영서, 세종, 충북, 대구 지역의 대기 질이 종일 탁할 것으로 보이니까요.)

Hãy chú ý chăm sóc đường hô hấp của bạn thật tốt. (호흡기 관리에 신경 쓰시기 바랍니다.)

지금까지 YTN 홍나실입니다.