Việc sang nhượng hãng hàng không Asiana Airlines đã bị hủy bỏ …..Thảo luận về quỹ hỗ trợ

56

Trong khi việc mua lại Asiana Airlines của công ty HDC Hyundai Development Company trên thực tế đã bị thất bại, chính phủ đang thảo luận về phương án hỗ trợ Asiana Airlines.(HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수가 사실상 무산된 가운데 정부가 아시아나항공 지원 방안을 논의합니다.)

Theo giới tài chính, Hội đồng quản lý quỹ ổn định công nghiệp sẽ tổ chức một cuộc họp chiều nay để quyết định có hỗ trợ Asiana Airlines hay không.(금융권에 따르면 기간산업안정기금 운용심의회는 오늘 오후 회의를 열어 아시아나항공 지원 여부를 결정합니다.)

Trong trường hợp hỗ trợ được thực hiện, dự kiến khoảng 2 nghìn tỷ won sẽ được đầu tư cho đến cuối năm nay.(지원이 이뤄질 경우, 연말까지 2조원가량의 기금이 투입될 전망입니다.)

Trước đó, chính phủ cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp của các bộ trưởng liên quan để tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp và chuẩn bị phương án bình thường hóa sau khi Asiana không bàn giao.(이에 앞서 정부는 산업경쟁력 강화 관계장관회의를 열고 아시아나의 인수 무산 뒤 정상화 방안을 마련할 것으로 알려졌습니다.)

Dự kiến sẽ tiến hành sau khi phía Kumho và hãng hàng không Asiana thông báo hủy hợp đồng.(매각 주체인 금호산업과 아시아나항공의 계약 해지 통보는 이후 이뤄질 전망입니다.)