VIỆT NAM LẠI CÓ THÊM 1 NGƯỜI NHIỄM VIÊM PHỔI CẤP CORONA … LỆNH NGHỈ HỌC 1 TUẦN

184

베트남에서 신종 코로나바이러스 확진 환자가 1명 더 추가돼 모두 8명으로 늘었습니다.(- Việt Nam có thêm 1 người nhiễm viêm phổi cấp, tổng con số người nhiểm bệnh là 8 người.)

베트남 보건부는 지난달 17일 중국 후베이성 우한에서 입국한 29살 베트남 여성이 신종코로나 확진 판정을 받아 격리 치료를 받고 있다고 오늘 밝혔습니다.(- Bộ y tế Vn cho biết một người phụ nữ Việt Nam từ Vũ Hán trở về Vn được xác nhận là nhiễm viêm phổi cấp và đang cách ly để điều trị.)

베트남 북부 빈푹성에 있는 일본 업체에 근무하는 이 여성은 동료 7명과 함께 우한에 교육을 받으러 갔다가 동시에 귀국했으며 동료 가운데 2명은 지난달 30일 이미 확진 판정을 받았습니다.(- Người phụ nữ làm việc tại công ty Nhật bản tại Vĩnh Phúc cùng với 7 đồng nghiệp khác đến VŨ HÁN để học giáo dục và cùng trở về Việt Nam trong những người đó có 2 người đã được xác nhận là nhiễm viêm phổi cấp ngày 30 tháng vừa qua.)

보건 당국은 이에 따라 2차 감염 가능성이 큰 것으로 보고 나머지 일행에 대해서도 추적 조사를 계속하고 있습니다.(- Phía chính quyền Bộ y tế sẽ tiếp tục điều tra và tìm hiểu những người đi cùng còn lại xem có bị truyền nhiễm hay không vì xét thấy khả năng bị lây nhiễm rất cao.)

베트남에서는 현재 신종코로나 의심 환자 100명이 격리된 채 정밀 검사 결과를 기다리고 있습니다.(- Việt Nam đang có 100 bên nhân được xem là bị tình nghi nhiễm viêm phổi cấp và được cách ly đang chờ kiểm tra.)

이에 따라 하노이와 호찌민, 다낭을 비롯한 26개 대도시와 지방성이 초중고와 유치원에 대해 최장 1주일간 휴교령을 내렸다고 일간 타인니엔 등 현지 언론이 전했습니다.(- VÌ vậy được báo chí cho biết đã lệnh cho các nhà trẻ, trường hợp tiểu học, trung học, phổ thông trung học gồm 26 tỉnh thành như Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội nghỉ học một tuần……)

전국 60여 개 대학도 1주일간 휴업하기로 했습니다. (- Và cũng quyết định cho 60 trường đại học nghỉ học 1 tuần.)