Xác nhận 1 Hàn Kiều trở về từ Iran nhiễm Corona 19 … Những người Hàn Kiều còn lại phải vào cơ sở cách ly trong 2 tuần.

509

Xác nhận 1 Hàn Kiều trở về từ Iran nhiễm Corona 19 … Những người Hàn Kiều còn lại phải vào cơ sở cách ly trong 2 tuần. (이란 교민 1명 확진…나머지 교민 2주간 시설 격리 )

Vào ngày 20, những Hàn Kiều trở về từ Iran và gia đình họ đã phải bắt đầu cuộc sống sinh hoạt cách ly tại Trung tâm đào tạo Seongnam Koica trong 2 tuần mặc dù trước đó đã có kế hoạch cho phép những người này được tự cách ly tại nhà . (오늘(20일) 퇴소 예정이던 이란 교민과 가족이 현재 머무는 성남 코이카 연수센터에서 2주간 격리 생활을 하게 됐습니다.)

Đó là do đã có một người bị nhiễm corona19 trong số họ. (교민 중 1명이 코로나19 확진 판정을 받아서입니다.)

Phóng viên Shin Hyun-Jun. (신현준 기자입니다.)

[기자][Phóng viên]

Một trong những người Hàn Kiều trở về từ Iran nhập cảnh vào ngày 19 đã được xác nhận dương tính khi xét nghiệm Corona 19 trước khi chuẩn bị về nhà tự cách ly. (19일 입국한 이란 교민 중 1명이 퇴소 전 시행한 진단검사에서 양성 판정을 받았습니다.)

Người Hàn Kiều này đã được đưa đến Trung tâm y tế Seongnam bằng một xe cứu thương đang chờ sẵn, và sau đó sẽ được đi vào điều trị. (이 교민은 대기 중이던 구급차를 타고 성남의료원으로 이송된 뒤 격리 치료에 들어갔습니다.)

77 Hàn Kiều còn lại và gia đình họ đã bị hủy bỏ tư cách tự cách ly và phải vào cơ sở cách ly được chỉ định trong hai tuần. (남은 교민과 가족 77명은 퇴소가 취소돼 2주간 격리 생활을 하게 됐습니다.)

[Taeho Yoon / Trụ sở chính ban chính sách phòng chống thảm họa thiên tai của Hàn Quốc : Hiện Hàn Quốc đang có kế hoạch áp dụng ứng dụng tự chẩn đoán theo thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho tất cả các Hàn Kiều. Ngoài trừ những người được xác nhận bị nhiễm, tất cả các Hàn Kiều nhập cảnh vào Hàn Quốc đều sẽ phải thực hiện tự cách ly trong 14 ngày. ([윤태호 / 중앙재난안전대책본부 : 모든 교민은 특별입국절차에 준하여 자가 진단 앱을 적용할 계획입니다. 확진자 외에 모든 입국교민은 14일간 자가격리를 실시할 계획입니다.])

YTN 신현준입니다.