Xác nhận thêm 3 người bị nhiễm corona tăng tổng số người bị nhiễm lên 27 người … ” Lây nhiễm từ người trong gia đình “

222

Xác nhận thêm 3 người bị nhiễm corona tăng tổng số người bị nhiễm lên 27 người … ” Lây nhiễm từ người trong gia đình ” (확진자 3명 늘어 27명…”가족 간 감염”)

Người thứ 25 xác nhận bị nhiễm corona tại Hàn Quốc là một phụ nữ Hàn Quốc 73 tuổi. (25번째 확진자는 73살 한국인 여성)

Và 2 người đã đến thăm tỉnh Quảng Đông, là con trai và con gái của bà này đã được xác nhận cũng đã bị nhiễm corona. (’中 광둥성 방문’ 아들 부부도 차례로 확진)

Tỉnh Quảng Đông, tỉnh Hồ Bắc, được Hàn Quốc xác nhận là có số lượng người bị nhiễm corona nhiều tiếp theo. (광둥성, 후베이성에 이어 확진자 많은 지역)

Người bị nhiễm thứ 4 được xuất viện … Người bị nhiễm thứ 3 đã được điều trị khỏi hoàn toàn. (4번째 확진자 퇴원…3번째 완치 사례)

[앵커]

Chỉ trong một ngày, số lượng người bị nhiễm coronavirus mới được xác nhận tại Hàn Quốc đã tăng thêm ba người , tăng lên thành tổng số 27 người. (국내 신종 코로나바이러스 확진자가 하루 사이 3명 더 확인돼 모두 27명으로 늘었습니다.)

Người mới bị nhiễm là một người phụ nữ Hàn Quốc 73 tuổi và vợ chồng người con trai đang sống cùng bà, trường hợp này được cho là ” Lây nhiễm trong nội gia đình”. (추가 확진자는 73살 한국인 여성과 함께 살던 아들 부부인데 방역 당국은 ‘가족 내 감염’으로 추정하고 있습니다.)

Phóng viên Gu-Su-Bon (보도에 구수본 기자입니다.)

[기자][Phóng viên]

Người thứ 25 xác nhận là một phụ nữ Hàn Quốc 73 tuổi. (25번째 확진자는 73살 한국인 여성입니다.)

Kể từ 6 ngày trước, bà này có các triệu chứng bị sốt, ho và đau họng, vì vậy đã đến một phòng khám sàng lọc. (지난 6일부터 발열과 기침, 인후통 등 증상이 생겨 선별진료소를 찾았고, 검사 결과 양성으로 확인돼 격리병동에 입원했습니다.)

Con trai và con dâu đang sống cùng bà đã được cách ly và kiểm tra virus ngay lập tức, sau đó họ cũng được xác nhận và phân loại là người bị nhiễm thứ 26 hoặc 27 . (함께 사는 아들 부부도 곧바로 격리돼 바이러스 검사를 받았는데 잇따라 확진 판정을 받고 26번, 27번 환자로 분류됐습니다.)

Trong cặp vợ chồng này thì có người vợ đã đến thăm Quảng Đông, Trung Quốc, từ tháng 11 đến 31 tháng trước rồi về Hàn Quốc. (아들 부부는 아내가 중국인으로 지난해 11월부터 지난달 31일까지 중국 광둥성을 방문한 뒤 귀국했습니다.)

Người bị nhiễm thứ 25 , là người mẹ lúc đó, không đi chung, vợ chồng người con trai do họ đi Quảng Đông, Trung Quốc về đã bị nhiễm corona trước rồi lây sang người mẹ. Hiện tại chính quyền đang cho rằng đây là lây nhiễm ‘ Nội trong gia đình ‘. (당시 어머니인 25번 환자는 함께 가지 않아 방역 당국은 광둥성을 다녀온 아들 부부가 먼저 감염된 뒤 어머니에게 옮긴 ‘가족 내 감염’으로 추정하고 있습니다.)

[Jung Eun-kyung / Chánh văn phòng Cơ quan Quốc phòng Hàn Quốc : Người con dâu là người phát bệnh đầu tiên với triệu chứng bị ho đầu tiên vào ngày 4 tháng 2, rồi lây lan sang cả gia đình …] ([정은경 / 중앙방역대책본부장 : 2월 4일에 며느리가 먼저 기침 증상이 있으셔서 며느리분이 먼저 발병하고, 가족 내 전파로….])

Quảng Đông là nơi có người bị nhiễm corona nhiều thứ hai ở Trung Quốc sau Hồ Bắc. (광둥성은 후베이성 다음으로 중국 내 신종 코로나 확진 환자가 많은 지역입니다.)

Kết quả là 27 người bị nhiễm đã được xác nhận tại Hàn Quốc. (이로써 국내 확진 환자는 모두 27명이 됐습니다.)

Số lượng người bị nhiễm được xác nhận đã được chữa khỏi và xuất viện tại Hàn Quốc cũng đang gia tăng. (완치돼 퇴원하는 확진자도 늘고 있습니다.)

Một người đàn ông Hàn Quốc 55 tuổi, là người thứ 4 bị xác nhận nhiễm virus , đã được xuất viện sau khi được chữa khỏi hoàn toàn sau khi nhập viện vào ngày 27 tháng trước. (4번째 확진자인 55살 한국인 남성이 지난달 27일 입원한 지 보름 만에 완치 판정을 받고 퇴원했습니다.)

Đây là trường hợp thứ 3 đã khỏi hoàn toàn tại Hàn Quốc. (3번째 완치 사례입니다.)

[Jung Eun-kyung / Giám đốc Cơ quan Quốc phòng Hàn Quốc : Một vài phút, quá trình quét virus đang được tiến hành liên tục. Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ rằng những người bị nhiễm corona được trị khỏi sẽ tăng lên nhanh chóng.] ([정은경 / 중앙방역대책본부장 : 몇 분이 또 계속 바이러스 검사가 진행 중입니다. 그렇게 되면 퇴원 환자가 앞으로 계속 조금씩 더 늘 거라고 생각합니다.])

Hiện tại, mức độ nghiêm trọng của coronavirus mới ở Hàn Quốc không quá cao, nhưng chúng ta cần cảnh giác với khả năng lây lan thông qua những người bị nhiễm trong bệnh viện hoặc những người đang ủ virus trong người. (현재 국내 신종 코로나바이러스 중증도는 그다지 높지 않다고 보고 있지만, 병원 내 감염이나 경증 상태 환자를 통한 지역사회 전파 가능성을 경계하고 있습니다.)

YTN 구수본[soobon@ytn.co.kr]입니다.