Xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm coronas tại Hàn Quốc … 2 người đã được chữa khỏi hoàn toàn .

167

Xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm coronas tại Hàn Quốc … 2 người đã được chữa khỏi hoàn toàn .(국내 신종코로나 4명 추가 확진…2명 완치)

[앵커]

Số trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus mới ở Hàn Quốc đã tăng lên 23 với 4 trường hợp bổ sung vào hôm qua. (국내 신종 코로나바이러스 감염증 확진환자가 4명이 추가로 발생하면서 모두 23명으로 늘었습니다. )

Hai trong số những người bị nhiễm tại Hàn Quốc đã được chữa khỏi. (이들 가운데 2명은 완치됐는데요. )

Phóng viên Lee Kyung-hee. (이경희 기자입니다.)

[기자][Phóng viên]

Xác nhận thêm Bốn trường hợp nhiễm coronavirus mới tại Hàn Quốc. (국내 신종 코로나바이러스 감염증 확진 환자가 4명 추가로 발생했습니다.)

Ba trong số họ là là người nhà của những người bị nhiễm ban đầu hoặc người đã tiếp xúc với người bị nhiễm thứ 2 hoặc thứ 3. (이들 가운데 3명은 기존 확진자의 가족이나 접촉자로 2차나 3차 감염자입니다.)

Người bị nhiễm thứ 20, một phụ nữ Hàn Quốc 41 tuổi và người thứ 22, một người đàn ông Hàn Quốc 46 tuổi, lần lượt được xác nhận là gia đình của người bị nhiễm thứ 15 và 16 . (41살 한국인 여성인 20번째 환자와 46살 한국인 남성인 22번째 환자는 각각 15번째, 16번째 확진자의 가족입니다. )

Các xét nghiệm nhận được trong quá trình cách ly cho thấy kết quả tích cực. (자가 격리 중 받은 검사에서 양성이 나왔습니다.)

Bệnh nhân thứ 21, một phụ nữ 59 tuổi người Hàn Quốc, là người quen trong nhà thờ của người bị nhiễm thứ 6. (59살 한국인 여성인 21번째 환자는 6번째 확진자의 교회 지인입니다.)

Cơ quan y tế cũng đã bày tỏ quan ngại về tình trạng này. (보건당국도 이 같은 상황에 대해 우려를 나타냈습니다.)

[Eun-Kyung Chung / Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh] “Nếu việc lây nhiễm từ những người bị nhiễm trước đó lan rộng ra, nó có thể làm tăng quy mô lây truyền đến cộng đồng Hàn Quốc khi số người bị lây nhiễm ngày càng tăng lên.” ([정은경 / 질병관리본부장] “경증환자들을 통해서 감염이 확산이 되면서 이게 감염자가 늘어나게 될 경우에는 지역사회에 전파의 규모가 커질 수 있다고…”)

Người bị nhiễm thứ 23 là một phụ nữ Trung Quốc 57 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc và bà này đến Hàn Quốc để tham quan. (23번째 환자는 관광을 목적으로 중국 우한에서 입국한 57살 중국인 여성입니다.)

Bà này đã đến Hàn Quốc ngay trước khi Trung Quốc ra lệnh phong tỏa Vũ Hán, và trong quá trình kiểm tra sức khỏe tại trung tâm y tế Hàn Quốc, người phụ nữ này đã có kết quả dương tính. (중국이 우한 폐쇄 명령을 내리기 직전 국내로 들어온 건데, 보건소 조사 과정에서 발열이 확인돼 검사한 결과, 양성 판정이 나왔습니다.)

Hiện tại , cơ quan y tế Hàn Quốc hiện đang kiểm tra 169 người liều có bị nhiễm coronavirus mới hay không, những người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán đang có nguy cơ tăng lên . (보건 당국은 현재 169명에 대해 신종 코로나바이러스 검사를 하고 있어 확진자가 더 늘어날 수 있습니다.)

Ở một chiều hướng khác, đã có hai người bị nhiễm Viêm Phổi Vũ Hán tại Hàn Quốc đã được điều trị khỏi hoàn toàn. (한편, 두 명의 완치 환자도 나왔습니다.)

Sau khi xác nhận lần thứ hai, một người đàn ông Hàn Quốc 55 tuổi đã được xuất viện, tiếp theo đó, người đầu tiên bị nhiễm ở Hàn Quốc, là một phụ nữ Trung Quốc 35 tuổi, đã được chữa khỏi và hiện không cần phải cách ly. (두 번째 확진자, 55살 한국인 남성이 퇴원한 데 이어 국내 첫 번째 확진자인 35살 중국인 여성도 완치돼 격리해제됐습니다.)

Sau 18 ngày được điều trị kiểm dịch tại Trung tâm y tế Incheon, đã có người thứ 2 được điều trị khỏi hoàn toàn viêm phổi Vũ Hán. (인천의료원에서 격리 치료를 받은 지 18일 만으로 국내 두 번째 완치 사례가 나온 겁니다.)

Người phụ nữ Trung Quốc này đã gửi thư cảm ơn tới các nhân viên y tế Hàn Quốc rằng: “Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.” “Tất cả các bạn là anh hùng đối với tôi.” (이 중국인 여성은 한국 의료진에게 “생명을 구해줘서 고맙다” “당신 모두는 나에게 영웅”이라며 감사의 마음을 표하는 편지를 전달했습니다.)

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cho biết các bệnh nhân khác cũng đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. (질병관리본부는 다른 환자들의 상태도 안정적이라고 밝혔습니다.)