Xe ô tô con không khóa phanh lao vào cửa hàng tiện lợi … Không thiệt hại về người

112

Xe ô tô con không khóa phanh lao vào cửa hàng tiện lợi … Không thiệt hại về người (브레이크 안 채운 승용차 편의점 돌진 … 인명 피해 없어)

Khoảng 7 giờ 40 phút tối ngày 14, một chiếc xe ô tô con đỗ xe gần cửa hàng tiện lợi của busan, sau đó đã lùi lại và làm vỡ cửa kính cửa hàng tiện lợi và lao vào bên trong. ( 14일 저녁 7시 40분쯤 부산의 한 편의점 인근에 주차돼 있던 카렌스 승용차가 뒤로 밀리면서 편의점 유리를 부수고 내부로 돌진했습니다.)

Không có ai bị thiệt mạng nhưng bên trong cửa hàng tiện lợi bị thiệt hại lớn. (인명 피해는 없었지만 편의점 내부가 크게 파손됐습니다.)

Cảnh sát đang báo cáo rằng chiếc xe đã bị đẩy lùi sau khi tài xế xuống xe mà không khóa phanh nên mới gây ra vụ tai nạn này. (경찰은 운전자가 브레이크를 걸지 않고 하차한 뒤에 차가 뒤로 밀려서 사고가 난 것으로 보고 있습니다.)