Xuất hiện người nhiễm Corona 19 qua đời đầu tiên tại Seoul … “Có nền tảng bệnh từ trước”

63

Xuất hiện người nhiễm Corona 19 qua đời đầu tiên tại Seoul … “Có nền tảng bệnh từ trước” (서울서 코로나19 확진자 첫 사망…”기저질환 있어”)

Đã xuất hiện người đầu tiên qua đời trong số những người bị nhiễm Corona 19 tại thủ đô Seoul. (서울 지역에서 코로나19 확진자 가운데 처음으로 사망자가 나왔습니다.)

Theo Quận Mapo, Seoul, một người đàn ông 44 tuổi được xác nhận đã qua đời hôm qua (ngày 7).(서울 마포구에 따르면 확진 판정을 받았던 44세 남성이 오늘(7일) 세상을 떠났습니다.)

Người đàn ông này đã được điều trị tại Bệnh viện Sinchon Severance sau khi bị lây nhiễm bởi người vợ làm việc tại tổng đài cuộc gọi tại Quận Guro, nơi xảy ra lây nhiễm Corona tập thể vào đầu tháng trước. (이 남성은 지난달 초 집단 감염이 발생한 구로구 콜센터에서 일한 부인으로부터 감염된 뒤 신촌 세브란스 병원에서 치료를 받아 왔습니다.)

Một quan chức của Quận Mapo cho biết: “Người đàn ông này đã bị nhiễm Corona 19 trong trạng thái đã có căn bệnh tiềm ẩn khác từ trước” “Việc điều trị cũng đã được dừng lại do bệnh ung thu phổi của ông ấy đã đến giai đoạn cuối”.(마포구 관계자는 “이 남성은 기저질환이 있는 상황에서 코로나19에 감염됐다”며 “폐암 말기라 마지막엔 사실상 치료도 중단됐다”고 말했습니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23